Brand book – co to jest?

Księga znaku, inaczej zwana właśnie brand bookiem, to niezbędny element tworzenia spójnej identyfikacji wizualnej w każdej firmie. Zawiera ona szczegółowe wytyczne, które umożliwiają prawidłowe użycie wszystkich grafik do znakowania różnych produktów czy firmowych dokumentów i gadżetów. Jest to więc narzędzie, które pomaga nowym wzorcom dobrze funkcjonować w całej organizacji. Dowiedz się, co dokładnie powinno znajdować się w księdze znaku oraz dlaczego warto ją stworzyć?

Co to jest brand book i do czego się przydaje?

Księga znaków może być najprościej opisana jako instrukcja obsługi różnych elementów graficznych identyfikacji marki. Zasady używania logo w różnych sytuacjach są bardzo przydatne osobom, które zajmują się później tworzeniem reklam, stron internetowych czy też produkcją innych materiałów firmowych. Wpływa to bardzo pozytywnie na spójność przekazu zawartego na każdym dokumencie przygotowanym przez dane przedsiębiorstwo.

Brand book przygotowuje zawsze twórca znaku marki. Przekazuje on tym samym swój zamysł, aby inne osoby w przyszłości używały go w ten sam sposób. Pozwala to uniknąć błędów np. w postaci użycia nieprawidłowych kolorów. Znak odtwarzany na podstawie zasad zawartych w księdze jest czytelniejszy i umożliwia szybkie rozpoznanie marki przez wybraną grupę docelową.

Co zawiera księga znaku?

Logo zawsze powinno mieć określoną kolorystykę, typografię, pole ochronne oraz proporcje. Stosowanie się do tych wytycznych gwarantuje, że znak będzie wykorzystywany w konkretny, spójny sposób bez względu na to, na jakim nośniku zostanie on umieszczony. Jednak to nie wszystko, o czym mówi brand book. Zaprojektowanie logo to dopiero początek drogi do sukcesu.

W księdze powinny się znaleźć informacje na temat genezy znaku. Co więcej, oprócz podstawowej wersji logo, wymienione są tam alternatywne modele. Konstrukcja każdego z nich opisana jest przez autora. Grafik podaje też informacje o wykorzystanej kolorystyce, typografii oraz polu podstawowym i ochronnym. Brand book określa też szczegółowo dozwolone sposoby skalowania logo razem z jego minimalnymi wymiarami. Co więcej, księga zawiera też wymienione niedopuszczalne modyfikacje konkretnego znaku.

Geneza znaku

Kwestia powstania znaku jest często pomijana w księdze, jednak obecność takiego rozdziału bardzo pomaga w budowaniu świadomości na temat strategii komunikacyjnej. Jest to bardzo ważny element, ponieważ logo firmy nie jest tylko od zwiększania rozpoznawalności, ale także od podkreślenia wartości, które marka ze sobą niesie. Dlatego przedstawienie historii, głównych założeń i inspiracji, stojących za powstaniem znaku, jest istotnym fragmentem całej księgi.

Wszystkie wersje znaku

Nie da się ukryć, że podstawowa wersja znaku jest najważniejszym elementem w brand booku. W księdze logo przedstawione jest zawsze na jasnym i ciemnym tle, zazwyczaj zarówno w wersji pionowej, jak i poziomej. W ułożeniu pionowym element graficzny znajduje się nad nazwą firmy. W poziomym grafika i napis są na tej samej wysokości.

Dział alternatywnych wersji znaku może być bardziej lub mniej rozbudowany. Zależy to od konkretnego projektu. Fragment ten określa dopuszczalne modele logo, które różnią się od podstawowej wersji np. użytymi kolorami. Mogą to być grafiki wykonane w formie monochromatycznej, achromatycznej lub skróconej, wykorzystując tylko element całego znaku. Umieszczenie w księdze wszystkich rodzajów jest konieczne, aby korzystające osoby mogły bezproblemowo oznaczyć wszystkie firmowe materiały reklamowe.

Kolorystyka i typografia

Barwy logo przedstawia się w kilku zestawach i skalach kolorów. Ważne jest oddzielne opisanie kolorów występujących w sygnecie oraz tych zastosowanych do czcionki w znaku firmowym. Dokładne informacje będą miały znaczenie w przyszłości przy reprodukcji logo na różnych nośnikach. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie jednolitych barw na wszystkich materiałach, bez względu na warunki zastosowania. Równie ważne są opisy typografii projektu. Będą one dotyczyć wybranego kroju pisma, jego wersji oraz sposobów wykorzystania w zależności od konkretnej wersji logo.

Pole ochronne i podstawowe znaku

Polem ochronnym określa się przestrzeń, w której nigdy nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne czy tekstowe. Z kolei pole podstawowe ma za zadanie określać odległość logo od krawędzi dokumentów. Cały rozdział określa więc zasady stosowania znaku odnośnie do przestrzeni, która nie może zostać naruszona. Dzięki temu wszystkie firmowe dokumenty i materiały promocyjne będą prezentować się w jasny, czytelny sposób.

Niedopuszczalne modyfikacje logo

Ten rozdział jest zazwyczaj ostatnim w księdze znaku. Opisuje on zmiany, które w żadnym wypadku nie mogą być wprowadzone do projektu. Zwykle są to informacje dotyczące kolorystyki logotypu, nieprawidłowego skalowania bądź wykorzystywania dodatkowych efektów np. cieni. Głównym zadaniem tych wskazówek jest nakreślenie tych modyfikacji, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na czytelność i spójność całej identyfikacji wizualnej marki.

Kiedy potrzebny jest brand book?

Księga znaku wykorzystywana jest zazwyczaj podczas projektowania nowych materiałów firmowych. Ten obszerny dokument odpowiada na wszystkie pytania związane z prawidłowym użyciem logo. Jest przygotowywana zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Obecnie zamawianie nowego wzoru logo, bez jednoczesnego tworzenia brand booka, jest rozwiązaniem, które może przynieść negatywne skutki. W przyszłości mogą pojawić się problemy z prawidłowym używaniem znaku, co znacznie osłabi rozpoznawalność marki.