Marketing terytorialny – promowanie regionu jako marki.

Marketing terytorialny to narzędzie reklamowe, które umożliwia wypromowanie regionu, a także uczynienie z niej nie tylko atrakcyjnej lokalizacji, ale również marki samej w sobie. Dowiedz się, na czym dokładnie polegają działania w tym obszarze oraz sprawdź, w jaki sposób je inicjować. 

Czym jest marketing terytorialny?

Marketing terytorialny to strategia marketingowa, która koncentruje się na promocji produktów, usług lub marki w określonym obszarze geograficznym. Głównym celem jest dostosowanie działań marketingowych do specyficznych warunków danego regionu, co obejmuje analizę cech:

 • geograficznych, 
 • demograficznych,
 • ekonomicznych, 
 • kulturowych,
 • społecznych.

Marketing tego rodzaju wprowadza również segmentację rynku, dzieląc go na grupy oparte na lokalnych charakterystykach, co umożliwia lepsze dostosowanie oferty do różnych grup odbiorców.

Taką formę reklamową działa przede wszystkim w skupieniu na promocję takich obszarów, jak:

 • miasta,
 • wsie,
 • regiony,
 • gminy,
 • powiaty,
 • województwa.

To, co ulega zmianie to przede wszystkim potrzeby, względem jakich należy dostosowywać poszczególne działania marketingowe. Ogólnie rzecz biorąc, marketing terytorialny ma na celu stworzenie konkretnego wizerunku danego regionu i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Jego celem jest wspieranie rozwoju obszaru oraz zadowolenie mieszkańców. Jest on ściśle związany z miejscem, budowanie pozytywnych relacji z klientem wiąże się z czynnikami zewnętrznymi, czyli konkretną lokalizacją. Perspektywa oceny tego rodzaju marketingu może prowadzić do identyfikacji zarówno korzyści, jak i wad z nim związanych.

Jak promować region jako markę?

Promowanie regionu jako marki wymaga zastosowania skoordynowanych działań marketingowych, które podkreślą jego unikalne cechy i przyciągną uwagę różnych grup odbiorców. Warto włączyć to nie tylko strategie online, które są w dzisiejszych czasach bardzo popularne, ale również offline, czyli wszystkie działania obejmujące reklamę tradycyjną. Aby dobrze wypromować region jako markę, warto przede wszystkim zadbać o:

 • identyfikację unikalnych cech – unikalne cechy i atuty regionu, takie jak kultura, tradycje, krajobraz czy lokalna produkcja mogą być kluczowe do budowania marki regionu.
 • storytelling – warto zachęcić mieszkańców do opowiadania historii związanych z regionem, podkreślając jego unikalność i wartości. Robiąc to samemu, należy koncentrować się na emocjonalnym oddziaływaniu. To bowiem pomaga w tworzeniu silniejszego związku z odbiorcami.
 • kampanie promocyjne – świetną drogą reklamową są różnego rodzaju kampanie promocyjne, wykorzystujące różnorodne media, takie jak reklamy w prasie, telewizji, radiu czy online. Warto zadbać o promocję atrakcji turystycznych, wydarzeń  kulturalnych czy lokalnych produktów.
 • zaangażowanie społeczności – dobrze jest włączyć społeczność lokalną do procesu promowania regionu. To może obejmować partnerstwa z lokalnymi firmami, organizacjami kulturalnymi czy społecznymi.
 • turystykę – świetną opcją jest rozwój branży turystycznej, która jest silnym narzędziem do budowania marki regionu i zachęca do odwiedzania danej lokalizacji innych osób.
 • wydarzenia kulturalne – osoba, której zależy na promocji lokalnej, powinna organizować lub wspierać wydarzenia kulturalne, festiwale, koncerty czy targi. Te bowiem przyciągają uwagę i integrują społeczność.
 • stronę internetową i media społecznościowe – profesjonalna strona internetowa regionu, a także aktywnie zarządzane profilami w mediach społecznościowych mogą być świetną formą wizytówki danego regionu.

Skoncentrowane działania w wyżej wymienionych obszarach mogą skutecznie promować dany region nie tylko jako miejsce, ale i markę. To natomiast niesie wiele korzyści związanych z przyciągnięciem uwagi turystów, inwestorów, ale także samych mieszkańców.

Marketing terytorialny – jakie niesie korzyści?

Marketing terytorialny niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla regionów, jak i dla przedsiębiorstw oraz mieszkańców. Ze względu na to, wielu przedstawicieli miast, wsi czy regionów decyduje się na bardzo rzetelne promowanie określonych terenów. Do najważniejszych zalet należą:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku – marketing terytorialny umożliwia regionom zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku, co może przyciągać inwestorów, turystów, oraz nowych mieszkańców,
 • przyciąganie inwestorów – poprzez skuteczne promowanie swojego obszaru, region może zyskać uwagę potencjalnych inwestorów, co może prowadzić do rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zwiększenia innowacyjności,
 • rozwój turystyki – taka forma reklamy może przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego, co przekłada się na rozwój lokalnych biznesów związanych z obsługą turystów, a także generuje przychody dla regionu,
 • wzrost atrakcyjności dla mieszkańców – jakości życia, dostępność do kultury, edukacji czy atrakcji sprawia, że region staje się atrakcyjniejszy dla obecnych mieszkańców i przyciąga nowych,
 • zwiększenie świadomości kulturowej – poprzez podkreślanie unikalnych cech kulturowych, historycznych czy przyrodniczych, marketing terytorialny przyczynia się do zwiększenia świadomości kulturowej zarówno wśród mieszkańców, jak i społeczności międzynarodowej,
 • kształtowanie tożsamości regionu – dzięki marketingowi regionalnemu dane miejsce może świadomie kształtować swoją tożsamość, co pozwala mu lepiej konkurować na arenie ogólnopolskiej czy też międzynarodowej,
 • zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej – odpowiednio realizowane działania marketingowe angażują lokalną społeczność, co prowadzi do większego zaangażowania mieszkańców w rozwój regionu.

Podsumowując, marketing terytorialny stanowi istotne narzędzie w kreowaniu pozytywnego obrazu regionu, przyciąganiu inwestycji, turystów i mieszkańców, a także w budowaniu silnej tożsamości lokalnej społeczności.